Informacja medyczna i informacje dla marketingu

Wykorzystując dostęp do źródła najnowszych informacji naukowych - platformy STN International a także własne usługi monitorowania lokalnej literatury naukowej w ramach Europy Środkowej, zapewniamy unikalne usługi informacyjne - retrospektywne lub regularne dostarczanie nowości  z zakresu produktów leczniczych, terapii lub innych wybranych tematów.  Nie trzeba analizować tysiące nieadekwatnych publikacji w Internecie i PubMedzie, wystarczy przekazać nam Państwa zagadnienie a my przygotujemy wybór najważniejszych informacji.

 

W ramach państw Europy Środkowej monitorujemy ponad 250 czasopism naukowych, z których większość nie jest indeksowana w bazach medycznych (Medline, Embase, Derwent Drug  File itd.)

 

Wykorzystanie naszych usług:

 • Materiały dla kampanii marketingowych
 • Informacje naukowe dla materiałów promocyjnych i szkoleń
 • Publikacja wyników najnowszych badań i analiz
 • Informacje dotyczące przewagi konkurencyjnej produktów
 • Kompleksowe rozeznanie dotyczące wybranego zagadnienia (schorzenie, terapia, skuteczność i bezpieczeństwo produktów leczniczych itd.

 

Nasza oferta:

 • Retrospektywne wyszukiwanie informacji w bazach międzynarodowych i lokalnych
 • Regularny monitoring lokalnej prasy naukowej i baz międzynarodowych
 • Serwis informacyjny – regularne przekazywanie nowości dot. ustalonego zakresu
 • Wyszukanie dostępnych publikacji i opracowanie tematyczne wybranej problematyki
 • Raport zbiorczy - wyszukanie i analiza wszystkich dostępnych informacji w formie raportu
 • Product manual – podstawowe informacje dotyczące produktu i konkurencji specjalnie przygotowane dla reprezentantów firm
 • Analizy tematyczne i literaturowe badania porównawcze
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych na podstawie danych literaturowych
 • Przygotowanie publikacji i materiałów promocyjnych

 

Chętnie przygotujemy darmowy przykładowy search (first preview) do wybranego tematu, polecimy stosowne bazy literaturowe i na podstawie ilości dostępnych publikacji przygotujemy ofertę cenową.