Zapewniamy tworzenie, kontrolę, aktualizację i tłumaczenie kart charakterystyki wg aktualnie obowiązującej legislatywy - rozporządzeń CLP i REACH.

 

Często spotykamy się z sytuacjami, gdy zagraniczne wzorcowe karty charakterystyki (MSDS) nie są aktualne ani ważne, dlatego każda karta jest przez nas weryfikowana i uaktualniona przed tłumaczeniem. Wszystkie karty są dostosowane do legislatywy poszczególnych krajów.