Wsparcie chemii

Nasz dział wsparcia chemii zajmuje się doradztwem w zakresie substancji/mieszanin niebezpieczych oraz wyszukiwaniemi analizą informacji naukowych i patentów.

 

Oferujemy:

  • klasyfikacja wg rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) i rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH)
  • tworzenie kart charakterystyki
  • wyszukiwanie informacji naukowych - właściwościści fizyko-chemiczne, toksyczność, ekotoksyczność, maksymalne dopuszczalne stężenia, informacje na temat akumulacji w glebie i wodzie, itd.
  • wyszukiwanie i analiza zgłoszeń i patentów w bazach patentowych - CA, WPINDEX, itd.
  • raporty tematyczne - analiza i opracowanie dostępnych informacji w postaci snadno czytelnego raportu
  • własna baza substancji niebezpiecznych (MEDIS-ALARM) oraz elektroniczne opracowanie umowy ADR (ADRem)

 

Podstawowym źródłem informacji naukowej jest platforma STN International, która zawiera ponad 150 baz naukowych, literaturowych i patentowych - w zakresie chemii przedewszystkim. Chemical Abstracts, Beilstein, Chemical Business Newsbase, Reaxys, Chemlist, Compendex, Inspec, MSDS-OHS, Pascal, Promt, Rapra, Scince Citation Index, WSCA, Derwent World Patents Index i wiele innych.