RIDem

RIDem to elektroniczne opracowanie Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID). Program w prosty i efektywny sposób pozwala stwierdzić wszystkie potrzebne informacje o tym, jakie wymagania muszą zostać zachowane podczas transportu poszczególnych towarów niebezpiecznych. Współautorem programu RIDem jest DEKRA Automobil a.s.

 

Charakterystyka programu RIDem 2013:

 • jest interaktywny - wybór substancji wg ponad 20 kryteriów, zawiera aktywne odnościki itd.
 • jest kompleksowy - obejmuje zagadnienia towarów niebezpiecznych z punktu widzenia RID a także CLP i DSD
 • zawiera przykłady - graficznie przedstawia oznakowanie środków transportu, kody opakowań
 • jest wielojęzyczny - nazwy w języku polskim, czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim i francuskim


Funkcjonalność programu RIDem 2013:

 • wyszukiwanie substancji wg nr UN, nazwy substancji, synonimów oraz kolejnych 20 kryteriów
 • nazwy substancji wyświetlane po polsku, czesku, słowacku, angielsku, niemiecku, francusku i wg umowy RID
 • obejmuje pełne brzmienie aktualnej umowy RID ważnej od 1.1.2013 z możliwością wyświetlania zmian pomiędzy wersjami
 • obejmuje brzmienie wcześniejszych umów RID od 2005-2011
 • wyliczenie największej możliwej ilości w wagonie lub kontenerze
 • pełne brzmienie wielostronnych umów wg 1.5.1 RID w języku angielskim
 • weryfikacja możliwości lub zakazu wspólnego transportu wielu substrancji razem
 • możliwość wydruku pełnych informacji dla poszczególnych substancji

 

Wersja demo programu RIDem dostępna jest na stronach DEKRA Automobil.