Baza substancji niebezpiecznych Medis-Alarm

Baza zawiera szczegółowe informacje dot. klasyfikacji i właściwości ponad 9 500 substancji niebezpiecznych.

 

Medis-Alarm obejmuje:

  • wszystkie substancje przedstawione jako niebezpieczne w umowach ADR/RID
  • wszystkie substancje i numery indeksowe z załącznika nr VI rozporządzenia CLP (1272/2008/WE)
  • kolejne substancje, które pojawiają się w innych przepisach dotyczących pestycydów, biocydów, przepisów ochrony zdrowia, itd.
 

Baza rozdzielona jest do 8 rozdziałów:

F1 - Identyfikacja i klasyfikacja - numery CAS, EINECS, numery indeksowe, klasyfikacja wg aktualnej legislatywy, podstawowa identyfikacja wg umów ADR, RID, IMDG i IATA
F2 - Ogólne właściwości i sposoby gaszenia - klasa palności, procedury ratownicze, zalecenia w miejscu awarii, sposoby utylizacji
F3 - Właściwości fizyko-chemiczne - punkt topnienia, wrzenia, gęstość, rozpuszczalność i wiele innych
F4 - Transport i magazynowanie - oznakowanie, sposób przechowywania i transportu
F5 - Pierwsza pomoc - objawy zatrucia i procedury udzielenia pierwszej pomocy

F6 - Toksyczność - informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne, dane dot. karcynogenności, mutagenności, itd.
F7 - Legislatywa - informacje - konkretne informacje wynikające z przepisów prawnych (np. limity narażeń)
F8 - Legislatywa - przepisy - lista przepisów, które obejmują daną substancję

 

Dostępne wersje bazy Medis-Alarm:

  • lokalna - instalacja na 1 komputerze
  • sieciowa - instalacja na serwerze z dostępem z wielu komputerów
  • online - dostęp poprzez przeglądarkę na podstawie hasła lub adresu IP
  • wersja Android - instalacja na urządzeniach przenośnych (telefon, tablet) z systemem Android

 

Online wersja demo dostępna na linku - www.medisalarm.cz

 

Chętnie przekażemy także link do lokalnej wersji demo.