Informacja chemiczna w platformie STN International

Naszym podstawowym źródłem informacji chemicznej to platforma STN International (Scientific and Technical Information Network), która udostępnia ponad 150 baz literaturowych i faktograficznych różnych producentów. W zakresie chemii są to zwłaszcza bazy Chemical Abstracts, Beilstein, Reaxys, RTECS, Chemical Business Newsbase (CBNB), Chemlist, Compendex, INSPEC, MSDS-OHS, PASCAL, RAPRA, Science Citation Index, WSCA, PQScitech, unikalną bazę patentową Derwent World Patents Index i dziesiątki innych.

 

Zapewniamy tak retrospektywne badania literaturowe i patentowe, jak i regularne monitorowanie wybranych baz tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych. W związku z wstępną rejestracją i rejestracją substancji wg REACH zapewniamy informacje dot. numerów rejestracyjnych CAS, EINCES oraz szczegółowe informacje dot. właściwości substancji (fizyko-chemiczne, informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne, ekologiczne, skutki narażenia,  itd.).

 

Obok wykonania searchu w bazach, oferujemy również przygotowanie raportu zawierającego analizę uzyskanych informacji i komentarz eksperta. Przekazujemy przejrzyste i czytelne podsumowanie najważniejszych faktów, wynikających z badania literaturowego, co na pewno zaoszczędzi wiele drogocennego czasu zleceniodawcy.

 

Pełna lista dostępnych baz z zakresu chemii w platformie STN.

 

Z przyjemnością przygotujemy darmowy wgląd do zawartości baz (first preview) dla wybranej problematyki, polecimy odpowiednie bazy, przygotujemy strategię wyszukiwania oraz przedstawimy ofertę cenową zlecenia searchu.