V rámci rešeršních služeb

  • zajišťujeme monitorování všech publikací a novinek v odborných databázích
  • nabízíme jednorázové i pravidelné rešerše
  • jsme zástupci sítě vědecko-technických databází STN International pro střední Evropu
  • databázová síť STN International poskytuje více než 140 databází pokrývající vědeckou literaturu z celého světa v oblasti medicíny, farmacie a chemie a patentové problematiky