Nabídka monitorování světových databází (worldwide searching) a lokálních odborných časopisů vychází z dlouholeté zkušenosti týmu SEIS-Medistyl, spolupráce s desítkami farmaceutických firem a dobré znalosti stále se rozšiřujících požadavků evropské i místní legislativy (Good PharmacoVigilance Practice), které se odrážejí v náplni školení a jednotlivých operačních postupů, prověřených řadou úspěšně absolvovaných auditů.

V případě farmacie je zásadní též monitorování patentové ochrany konkrétních látek, případně jejího vypršení z hlediska možnosti jejich dalšího využití.