Téměř 30 let poskytujeme komplexní informační a poradenské služby v oblasti české a evropské chemické legislativy a problematiky nebezpečných chemických látek a směsí.

 

Od roku 2013 jsme se stali členem Svazu chemického průmyslu ČR a v roce 2015 jsme poprvé obhájili a byli zapsáni do seznamu RESPONSIBLE CARE společníků při SCHP ČR s právem užívat logo Responsible Care. V roce 2019 jsme již potřetí obhájili zásady RC a právo užívat logo RC. 

Dotazník samohodnocení RC společnosti za rok 2018 je k dispozici zde.

 

Jsme tvůrci vlastní databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM a webové aplikace CLASSIFIC a zároveň spoluautoři programů ADRem/RIDem.

 

V souladu s požadavky aktuální legislativy, zvláště REACH, zpracováme BEZPEČNOSTNÍ LISTY z vlastních podkladů nebo s použitím podkladů zadavatelů v různých světových jazycích.

 

Významnou činností chemické sekce je pořádání odborných seminářů a praktických cvičení z oblasti chemické legislativy.

 

Jako zástupci databázové sítě STN International (Scientific and Technical Information Network) máme přístup k více než 150 databází různých světových producentů. Z oblasti chemie je to téměř 30 databází,  mj. Chemical Abstracts, RCAS Registry, RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances), ReaxysFile, Analytical Abstracts a ProQuest Science and Technology. Zpracováváme jednorázové retrospektivní literární a patentové rešerše a nabízíme i pravidelné sledování databází
(SDI).

V souvislosti s registracemi látek podle REACH poskytujeme informace o registračních číslech CAS, EINECS a podrobné údaje o vlastnostech látek (pokud byly publikovány).

Kromě zpracování základních rešerší nabízíme i zpracování tzv. studijních zpráv, obsahujících kromě zdrojových informací další přidanou hodnotu formou analýzy, komentářů atp. Zadavatel tedy obdrží několikastránkový, snadno čitelný souhrn toho nejpodstatnějšího, co vyplynulo z rešerše a může tak ušetřit svůj drahocenný čas.