Novinky v rešeršních službách a databázích STN International

Srdečně Vás zveme na náš pravidelný User meeting.

Seminář se koná 9. listopadu 2021 od 10 do 13:15 hodin, na platformě ZOOM (http://zoom.us).

 

Program semináře:

  • Úvod, 30 let firmy Medistyl
  • Lokální monitoring z pohledu zpracovatele, česky
  • Úvod do STN, Mgr. Marcela Kapalová, česky
  • Ukázky hledání v STNext pro plnění legislativních povinností – u léčiv, zdravotnických prostředků, chemických směsí, kosmetiky, Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D., česky
  • STN update, Dr. Basim Rahman, Ph.D., anglicky
  • A short introduction to FIZ PatMon for Patent Monitoring, Dr. Basim Rahman, Ph.D., anglicky

 

Cena: Zdarma

 

Uzávěrka přihlášek: do 7. 11. 2021.

Těšíme se na setkání s Vámi!