Připravili jsme si pro Vás webinář zaměřený na povinnosti následných uživatelů napříč evropskou legislativou a pochopení vzájemných souvislostí v této problematice. Mnohdy Vás totiž ani nemusí napadnout, že by se Vás daná legislativa mohla týkat. Pojďte s námi zjistit, jestli jste na něco nezapomněli. Těšíme se na Vás.

Pro koho je webinář určen: pro následné uživatele, kteří používají látku samotnou nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Nebo pro kohokoliv, kdo potřebuje rychle a snadno pochopit problematiku této chemické legislativy. Webinář je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

 

Program:

Dopolední blok, 10.00 – 12.00:

 

Povinnosti následných uživatelů dle nařízení REACH a CLP - Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.

 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 • Základní pojmy, principy a povinnosti v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Registrace, předměty, SVHC látky, povolování a omezování chemických látek a mnoho dalšího

 

Povinnosti následných uživatelů pro detergenty, biocidy a prekurzory výbušnin - Ing. Jiřina Taitlová

 • Přehled povinností při uvádění výrobků na trh podle nařízení o biocidech a o detergentech
 • Novinky pro látky a směsi považované dle nařízení (EU) č. 2019/1148 za prekurzory výbušnin

 

Přestávka 12.00 – 13.00

Odpolední blok, 13.00 – 15.00:

 

Bezpečnostní list - PhDr. Lucie Šerá

 • Přehled základních povinností při poskytování bezpečnostního listu
 • Struktura bezpečnostního listu dle novely nařízení REACH č. 2020/878/EU

 

Povinnosti následných uživatelů pro značení výrobků- Ing. Sabina Fraňková

 • Značení chemických látek a směsí dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)
 • Značení biocidních přípravků dle nařízení (EU) č. 528/2012 a detergentů dle nařízení (ES) č. 648/2004

 

Oznamování nebezpečných směsí dle PCN formátu v kostce - Ing. Aneta Nezmeškalová

 • Informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí dle PCN formátu (Poison Center Notification) na evropské Toxikologické centrum dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)

 

Na závěr pár příkladů z praxe - Ing. Jiřina Taitlová a Ing. Sabina Fraňková

 • Příklady správného uvedení nebezpečných chemických látek a směsí na trh

 

Po přednáškách se budeme těšit na Vaše dotazy.

 

Přednášející:                 Ing. Jiřina Taitlová

Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D.

PhDr. Lucie Šerá

Ing. Sabina Fraňková

Ing. Aneta Nezmeškalová

 

Termín:                                               20. 05. 2021

Cena:                                                  2 900 Kč/osoba

Cena je uvedena bez DPH.

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. 05. 2021

Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.