Firma byla založena v roce 1991 a nejprve byla zaměřena na sektor zdravotnictví. V roce 1992 rozšířil Medistyl svou činnost o oblast informačních služeb a postupně následovaly další obory.

V současné době poskytuje  Medistyl, spol. s r.o.  odborné poradenské a rešeršní služby v oblasti farmacie a chemie. Poskytuje monitoring zdravotnické literatury, včetně některých navazujících farmakovigilančních povinností, dále poskytuje odborné poradenské služby v oblasti chemické legislativy. Díky dlouholeté spolupráci se STN International zajišťuje  Medistyl i rešeršní služby podle zadání zákazníka. Ve všech těchto oblastech má firma dlouholetou zkušenost, služby poskytuje tým zkušených zaměstnanců a systém kvality je  prověřovaný mnoha pravidelnými audity. Kromě odborných služeb nabízíme i specializované databáze.

Firma je od roku 2013 členem SCHP ČR a pod jeho záštitou se hlásí k dobrovolné iniciativě celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí  Responsible Care. V roce 2019 Medistyl již potřetí obhájil právo používat logo Responsible Care.

 

Historie firmy