Dodavatel, výrobce, dovozce a distributor musí při uvádění dezinfekčních přípravků na trh splňovat několik zásadních evropských nařízení a českých národních předpisů. Tato nařízení jsou platná i v režimu nouzového stavu.


Značení, balení a klasifikace musí splňovat nařízení ES 1272/2008 (CLP) a pokud obsahuje nebezpečné složky nebo splňuje kritéria dle odst. 3, čl. 31 nařízení ES 1907/2006 (REACH), musí mít vypracován bezpečnostní list. Pokud je přípravek určen k dezinfekci musí především splňovat přísné požadavky nařízení ES 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání a zákona 324/2016 Sb. Pro informaci uvádíme definici dle těchto nařízení:


Biocidní produkt je jakákoli látka nebo směs použitá s úmyslem zničit, odpudit a zneškodnit jakéhokoliv škodlivý organismus, zabránit působení tohoto organismu nebo dosáhnout jiného regulačního účinku na škodlivý organismus jakýmkoliv jiným způsobem než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením.


Povinnosti k biocidním přípravkům jsou na různých stupních, které závisí na tom, zda použité účinné látky jsou pro dané použití uvedeny v programu přezkoumání, tzn., jsou uvedeny př. II nařízení EU 2019/157 nebo proces přezkoumání byl již dokončen.


Pokud byl proces přezkumu pro všechny účinné látky obsažené v přípravku již dokončen a datum pro podání žádosti o povolení už uplynulo, je možné uvádět takový přípravek na trh jen na základě podání platné žádosti anebo po udělení povolení.


Obsahuje-li dezinfekční (biocidní) přípravek účinnou látku, která ještě nemá dokončen proces přezkumu a jeho použití je v souladu s typem přípravku určený pro přezkum, je možné uvést tento produkt na trh v ČR po jeho oznámení do databáze MZ ČR. Při oznamování se předkládají testy účinnosti, bezpečnostní list, štítek a oznamuje se úplné složení, přičemž účinné látky musí legitimně pocházet od schváleného dodavatele účinných látek. Podání oznámení je zpoplatněno – 1 500 Kč.


Pro dezinfekci se nejčastěji používají tyto typy biocidních přípravků:


Typ přípravku 1:    Osobní hygiena
Typ přípravku 2:    Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat


Pokud se jedná o typ přípravku 1, tzn. přípravky určené k dezinfekci lidského těla (nejčastěji rukou), musí tento typ splňovat i podmínky pro kosmetické přípravky – nařízení ES 1223/2009, které ve svých přílohách definuje podmínky pro použití vybraných látek nebo jejich zákaz a dále specifikuje požadavky na značení a balení kosmetických produktů.


Pokud se jedná o typ přípravku 2, tzn. přípravky určené k mytí a dezinfekci ploch a předmětů, je v tomto případě nutné zohlednit nařízení o detergentech ES 648/2004, které stanovuje informace, které je nutno k těmto produktům poskytovat.


Pokud máte zájem o bližší informace o podmínkách uvádění těchto produktů na trh v České republice, neváhejte nás kontaktovat:


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                 v Praze dne 23. 3. 2020