Program ADRem

ADRem zpracovává Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Program byl aktualizován dle nové dohody ADR, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2017, tzn. že obsahuje všechny zapracované změny, které jsou v nové dohodě ADR. Umožňuje jednoduše zjistit veškeré informace o tom, které požadavky musí být respektovány při přepravě nebezpečných věcí. Program je budován v součinnosti s firmou DEKRA CZ a.s. (dříve Ústav silniční a městské dopravy).

Dostupné verze ADRem 2017 - CZ

Přehled funkcí:
 • Program vyhledává látky podle UN čísla, názvu látky
 • Při rozšířeném hledání lze zvolit ještě z dalších 20 kritérií
 • Názvy látek zobrazuje v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, polštině, slovenštině a názvy podle RID
 • Asi u dvou třetin látek zobrazí jejich synonyma (v programu je uloženo cca 30 tisíc synonym)
 • Obsahuje aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2015 v plném znění s možností zobrazování změn v předpisech ADR
 • U látek, které jsou v předpisu ADR uvedeny chybně nabízí zobrazení i správného názvu
 • Odkazy uvedené kdekoliv v programu jsou interaktivní
 • Vede databázi nákladních listů
 • Zobrazuje označení vozidla
 • Zobrazí, které obaly je možné pro zvolenou látku použít a příklady kódů typů obalů
 • Zobrazí, jaké technické požadavky musí konkrétní vozidlo plnit (cisternová vozidla a vozidla pro přepravu výbušnin)
 • Zobrazí, v jakých dopravních jednotkách je přípustná přeprava dané látky atd.
 • Možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • Rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • Informace o omezení průjezdu tunely

ADRem 2017 - Z

Verze ADRem 2017-Z je verzí základní (proto písmeno "Z")

 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2017 v plném znění s možností zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2003 do 1.1.2015
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci, tisk přepravních dokladů s možností exportů ve formátu DOC a PDF
 • informace o omezených, vyňatých a podlimitních množstvích
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • informace o omezení průjezdu tunely

 

ADRem 2017 - R

Tato verze obsahuje veškeré možnosti verze ADRem 2017-Z a je navíc oproti této verzi dále rozšířena (proto písmeno "R") o řadu funkcí rozšiřující možnosti uplatnění tohoto softwaru.

 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2017 (tj. ADR vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv) v elektronické podobě
 • umožňuje zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2003 do 1.1.2015
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci a tisk přepravních dokladů s možností exportů do formátů DOC a PDF
 • kontrolní list vozidla s aktivními přístupem ke konkrétním ustanovením ADR a praktickým příkladům
 • písemné pokyny pro případ nehody s možností tisku
 • výpočet podlimitního množství
 • aktuální zvláštní mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR v plném znění v českém a anglickém jazyce s vazbou na konkrétní nebezpečné věci a upozorňováním na mnohostranné dohody u příslušných ustanovení v předpisech ADR
 • informace o omezení průjezdu tunely
 • vzor výroční zprávy
 • vzor zprávy o nehodě
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • obsahuje informace o vlastnostech dle IMDG Code pro všechny nebezpečné látky
 • informace o bezpečných vzdálenostech v případě úniku látek
 • nově: import nákladních listů ze starší verze

 

Demoverze ADRem je ke stažení na stránkách DEKRA CZ a.s. (23 MB)

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.