Díky širokému zázemí lékařů a expertů nabízíme zpracování různě profilovaných analýz a expertních posudků (medical writings).

 

Expertní posudky a příprava CTD dossier:
 • Rx to OTC Switch Report
 • Komplexní zajištění CTD Modulů 2, 4 a 5
 • Zajištění CTD Modulů 1 a 3 ve spolupráci s žadatelem
 • Clinical Overview CTD modul 2.5 - Klinický přehled
 • Clinical Summary CTD modul 2.7 - Klinický souhrn
 • Non-clinical Overview CTD modul 2.4 - Neklinický přehled
 • Non-clinical Summary CTD modul 2.6 - Neklinický souhrn
 • Quality Overall Summary CTD 2.3 - Celkový souhrn o jakosti
 • Risk-benefit evaluation - posudek klinického experta pro účely obnovení registrace
 • Zpracování odpovědí k “Defficiency Letters” z regulačních úřadů
 • Zhodnocení a expertní posouzení neklinického a klinického modulu dokumentace (audit licencovaných produktů)
 • Oprava textů v průběhu řízení (na základě požadavků jednotlivých autorit) a příprava odpovědí
 • Příprava opravných textů při změnách
 • Revize registračních dossier, zhodnocení a analýza registrační strategie

 

Podpora vývoje a registrace nových léčiv
 • Podpora v oblasti klinického hodnocení a registrační strategie
 • Analýza trhu a předpověď jeho vývoje

 

Marketingové materiály:
 • Informační přehled - komplexní vyhodnocení dostupných literárních zdrojů ve strukturované podobě
 • Tematické analýzy a literární srovnávací studie
 • Zpracování informačních materiálů z dostupných literárních zdrojů
 • Příprava publikací a marketingových materiálů
 • Revize propagačních materiálů