Zajišťujeme komplexní podporu, informační a poradenské služby v oblasti chemie, farmacie a patentů.

 

Jako výhradní zástupci databázové sítě vědeckotechnických informací STN International pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko, využíváme tento unikátní zdroj informací při vyhledávání vědeckých a patentových informací, zvláště pak pro zájemce z oblasti farmacie, chemie a patentů. Na základě vyhledané literatury můžeme zpracovat přehled problematiky, připravit srovnávací analýzy, analýzy patentů a expertní posudky.

 

Velkému zájmu se těší monitorování lokální vědecké literatury, které zajišťujeme v zemích střední Evropy a zpracováváme přes 200 vědeckých časopisů.

Jsme také producenti databází chemických látek (více než 9.500 látek) využívaných pro různé účely – bezpečnost přepravy, toxikologii, bezpečnostní listy, klasifikaci podle nové legislativy, atd.

Specializujeme se na poradenství v oblasti nebezpečných chemických látek - legislativní povinnosti vyplývající z nařízení REACH, CLP a dalších.

Díky našim spolehlivým a zkušeným pracovníkům zajišťujeme široké portfolio informačních služeb v rámci střední Evropy už 20 let.